Dogodki

‎V nedeljo 6. maja smo se člani PGD Cerknica, skupaj z sosednjimi društvi PGD Dolenja vas in PGD Martinjak udeležili maše ob godu Sv. Florjana, zavetnika gasilcev.

V soboto 5. maja 2012 so se operativni člani PGD Cerknica udeležili medzvezne vaje v Lužarjih, občina Bloke. Ker gre za mejno območje dveh gasilskih zvez so se vaje udeležili tudi gasilci iz GZ Velike Lašče.

‎24. marca smo aktivno sodelovali v vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo 2012. Akcije so se udeležili tudi pionirji in mladinci, skupaj nas je bilo 40. Gasilci smo čistili bližnjo okolico gasilskega doma ter gozd med Cerknico in Rakekom.

‎17. marca smo varovali rally, ki je potekal na območju občine Cerknica.

V četrtek 8. novembra 2012 so 4 gasilci PGD Cerknica na prošnjo cerkniškega vrtca opravili obisk ter predstavili delo gasilca najmlajšim.

‎26. novembra 2011 so 4 gasilci PGD Cerknica priskočili na pomoč cerkniškim policistom. Gasilci so se podali na streho in jim očistili žlebove, ki so bili zamašeni z listjem.

 

ciscenje_strehe_policija

‎29. oktobra 2011 dopoldne je v okviru meseca požarne varnosti potekala vaja GZ Cerknica, kjer smo z 2 voziloma in 11 gasilci sodelovali tudi gasilci PGD Cerknica. Po scenariju je gorelo na pobočju Slivnice, nad vasjo Grahovo. Ogenj naj bi se širil vzhodno in zahodno.

‎27. oktobra 2011 je v okviru meseca požarne varnosti potekala meddruštvena vaja, kjer sta sodelovali PGD Cerknica in PiGD Brest. Po scenariju je gorelo v skladišču materiala tovarne Brest v Cerknici. Vaja se je začela ob 13.30 uri, gasilci PGD Cerknica pa smo bili aktivirani ob 14. uri. Vaja je trajala do 15.30 ure.

‎11. in 12. oktobra 2011 smo gasilci PGD Cerknica, PGD Postojna in IGD Kovinoplastika Lož organzirali predavanji na temo NESREČE Z NEVARNO SNOVJO in TEHNIČNO REŠEVANJE OB PROMETNIH NESREČAH. Predaval je tov. Boštjan Žagar iz GBL, ki je tudi inštruktor na Igu, v izobraževalnem centru. Predavanji sta potekali v sejni dvorani gasilskega doma PGD Cerknica. Predavanji je poslušalo okrog 40 gasilcev.

V okviru meseca požarne varnosti, tedna otroka in v okviru predvidenega sodelovanja z lokalnimi ustanovami smo 4. oktobra obiskali otroke Vzgojno varstvenega zavoda Martin Krpan Cerknica. Na obisku smo jim predstavili našo opremo, delo gasilca in smisel preventive. 6. oktobra pa so nas v gasilskem domu obiskali otroci vrtca SMC Cerknica. Tudi oni so bili deležni enake predstavitve.