Datum: 08.08.2008 in 09.08.2008
08.08.2008 ob 15.33 je Ilirsko Bistrico, vas Huje in Pregarje zajelo mocno neurje z dežjem in toco, ki je poškodovalo in zalilo vec objektov. Po prvih ocenah je poškodovano okoli 350 stanovanjskih hišin 100 gospodarskih objektov. Pomoc nudijo gasilci iz PGD Ilirska Bistrica, Podgrad, Jelšane, Koritnice, Vrbovo, Knežak, Podgora-Podgraje, Zagorje, Pivka, Postojna, Studeno, Hruševje,Razdrto, Košana, Cerknica, Dolenja vas, Rakek, Unec, Ivanje selo in clani Jamarske reševalneslužbe RC Postojna ter , clani Jamarske reševalne službe RC Tolmin, ki so izcrpali vodo izzalitih objektov in zasilno pokrili strehe. Ker je malo po drugi uri veter zopet razkril s folijo zasilnopokrite strehe bodo gasilci z delom danes nadaljevali. Aktiviran je bil tudi regijski štab za civilno zašcito.
Gasilci PGD Cerknica so odšli na pomoč tudi 09.08.2008. V obeh primerih so gasilci PGD Cerknica posredovali v vasi Huje.