V soboto 10.11. 2018 bo v prostorih gasilskega doma v Cerknici potekalo izobraževanje pionirjev in mladincev za pridobitev bronaste, srebrne in zlate značke.

Izobraževanje bo potekalo na meddruštveni ravni in sicer: PGD Begunje, PGD Dolenja vas, PGD Dolenje Jezero, PGD Otave in PGD Cerknica.

Začetek izobraževanja bo ob 9.00 uri, konec je predviden okoli 12.00 ure.