Mentorji gasilske mladine, iz PGD Otave, PGD Begunje pri Cerknici, PGD Dolenje Jezero, PGD Dolenja vas in PGD Cerknica, smo združili moči in pod taktirko predsednika komisije za delo z mladino pri GZ Cerknica Marka Medena in Blaža Kranjca, mesec november posvetili izobraževanju gasilskega pomladka.

Tako smo v soboto 10.11.2018 v prostorih društva PGD Cerknica organizirali izobraževanje za bronasto, srebrno in zlato značko, kjer so bodoči gasilci spoznali zgodovino in organiziranost gasilstva, naravne nesreče, vzroke in nevarnosti požarov in gašenje le teh z različnimi gasilnimi sredstvi. Spoznali in ogledali so si tudi gasilsko zaščitno in reševalno opremo.

Bronasto značko je pionirjem predaval Matjaž Meden, srebrno značko sta mladincem predstavila Blaž Kranjc in Boštjan Strmšek, pri zlati znački pa sta pripravnike vodila Marko Meden in Goran Kovačevič.

V programu za usposabljanje mladine so poleg strokovnih vsebin zajete tudi veščine. Za vsako spretnostno področje pa je tudi program vsebin, ki naj bi jih posameznik osvojil.

Le-to smo izvedli v soboto 24.11.2018, in sicer za gasilske pionirje veščino preventivec v gasilnem domu Begunje pri Cerknici. Veščino je pionirjem predstavil Marko Meden, nato pa so v sodelovanju z mentorji izdelali plakate z preventivno vsebino.

V gasilnem domu PGD Cerknica pa je gasilska mladina v sodelovanju za ekipo bolničarjev PGD Cerknica usvajala veščino bolničar. Teoretično znanje jim je predstavil Matic Zalar, nato pa so na treh deloviščih usvajali praktična znanja iz področja imobilizacije udov, zaustavljanja krvavitev in TPO-temeljnih postopkov oživljanja.

Na izobraževanju sta nas obiskala in pozdravila naše prizadevanje in sodelovanje otrok tudi predsednik GZ Cerknica Rajko Intihar in poveljnik GZ Cerknica Zdravko Novak.

Naš cilj je pridobiti kar največ otrok z ustreznim znanjem, ki ga bodo znali pravilno uporabiti v danih situacijah. Pomembno jih je seznaniti, kaj lahko mladi naredijo v smislu požarne preventive. Tudi njim je naložena skrb za požarno varnost. Ne sme nam biti vseeno koliko znanja in na kakšen način ga bomo posredovali vsem pionirjem in mladincem, ki se vključujejo v gasilsko organizacijo, saj jih navsezadnje želimo čimveč obdržati v gasilskih vrstah tudi kot operativne gasilce.