Zaradi požara v tovarni in skladišču izolacijskega materiala Fragmat tim d.o.o. v Podskrajniku dne 13. 6.2019 Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin občanom svetuje, da do pridobitve rezultatov analiz na onesnaženem območju:

  • živali ne pasejo oziroma jih s paše umaknejo v hleve.

Kjer to ni mogoče, naj živalim na pašnikih omejijo gibanje in pokladajo krmo, pridobljeno z neonesnaženih območij oz. pridobljeno pred nastankom požara 13. 6. 2019.

  • omejijo gibanje hišnih ljubljenčkov.

Priporoča se:

  • da se živali krmi s krmo, pridobljeno pred nastankom požara oz. pridobljeno izven prizadetih območij,
  • da se krmo, ki je pridelana na onesnaženem območju, po požaru označi in namesti ločeno od ostale krme,
  • da se živali napaja z vodo iz javnega vodovoda
  • da se sadja in zelenjave, pridelane znotraj območja požara, ne uživa oziroma se pred uživanjem temeljito opere.

 

Priporočila veljajo do pridobitve rezultatov analiz oziroma do izdaje nadaljnjih ukrepov.

/vir: Radio94/