Priklopnik za nevarne snovi
Leto izdelave: 1999

Priklopnik se uporablja pri tehničnih intervencijah, kjer so prisotna razlitja tekočin.

Opis:

  • črpalka ELRO
  • kislinsko odporne cevi
  • vpojne pole in črevesa
  • dve plinotesni obleki Dräger
  • pnevmatske blazine za zamaševanje virov izlitij
  • neiskreče orodje
  • izsesovalnik tekočin