Obvestila

V nekaterih predelih Slovenije se že izvaja obrezovanje drevja, odstranjevanje grmičevja in čiščenje pašnih površin. Občasno pa ogenj uide izpod nadzora in se razširi v okolico. Poročajo tudi že o prvih poškodbah oseb, v sosedstvu pa celo o dveh smrtnih žrtvah. Temu posledično že prihaja do alarmiranja gasilskih enot in raznih neljubih dogodkov.

Glede na navedeno opozarjamo državljane, da so pri kurjenju lesnih in travnatih odpadkov previdni. Pri kurjenju v naravnem okolju se uredi kurišče tako, da je obdano z negorljivim materialom in da je  območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi. Pomembno je da se nadzoruje kurišče ves čas kurjenja s strani polnoletne osebe in po končanem kurjenju ogenj popolnoma pogasi. Ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 40 km/h se ne sme pričeti s kurjenjem oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati. Prepovedano je požiganje površin in kurjenje drugih odpadkov.

Glede režima kurjenja v naravi upoštevajte tudi navodila in predpise lokalnih skupnosti. Če pa slučajno pride do širitve ali prenosa ognja ali poškodb oseb čimprej pokličite na telefonsko številko 112 in jih seznanite z podatki o natančni lokaciji in obsegu požara. V primeru najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev v naravi le teh ne premikajte ali mečite na ogenj in o najdbi obvestite na telefonsko številko 112 ali 113. Možno je posredovanje lokacije požara ali najde NUS tudi s pomočjo GPS koordinat.

Vir: GZS

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Svoj del dohodnine lahko namenite tudi PGD Cerknica. Kliknite za predpripravljen obrazec.

Obrazec lahko izpolnite tudi preko sistema eDavki ali eDonacije.

Za vaš del se vam v naprej lepo zahvaljujemo.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s 4. majem 2020


R A Z G L A Š A


prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca
2020 na območju celotne države.

Župan občine Cerknica je sprejel sklep, ki do nadaljnjega občanom prepoveduje kurjenje na prostem in uporabo odprtega ognja. Ukrep je sprejet z namenom zaščite gasilcev pred nepotrebnim tveganjem okužb in z namenom, da bodo operativni gasilci pripravljeni za morebitno posredovanje kot pomoč pri zajezitvi širjenja epidemije Covid - 19.

 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica vabi vse članice in člane na redni letni Občni zbor, ki bo potekal v soboto 25. januara 2020 ob 18.30 v dvorani gasilskega doma.

 

Občni zbor 2019

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Svoj del dohodnine lahko namenite tudi PGD Cerknica. Kliknite za predpripravljen obrazec.

Obrazec lahko izpolnite tudi preko sistema eDavki.

Za vaš del se vam v naprej lepo zahvaljujemo.

Z NIJZ sporočajo, da so rezultati analiz mivke, odvzete v Vrtcu Martina Krpana v Cerknici, ter rezultati analiz vzorcev solat v Cerknici in Begunjah, pokazali, da so tako mivka kot vrtnine in sadje, ki niso vidno onesnaženi, varni za uporabo. S sajami onesnažene pridelke pa zavrzite, če jih še niste. 

Podrobnejšo obrazložitev rezultatov si lahko preberete na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sporocilo_cerknica.pdf

 

Ljubljana, 24. 6. 2019

Po požaru v podjetju Fragmat v Podskrajniku pri Cerknici v četrtek  13. 6. 2019, so se sinoči končala dela z odstranjevanjem požarne vode, ki se je po požaru v nabrala v kanalu za meteorne vode.  Civilna zaščita je ta konec tedna  požarno vodo izčrpala iz kanala. V prihodnjih dneh bo sledilo  čiščenje sedimentov v kanalu.

Prav tako se je potrdilo, da pitna voda na zajetju Rak Rak (za Hotel Rakov Škocjan), črpališču RŠ 3/94 (CŠOD Rakov Škocjan) in zajetju Malni ni ogrožena. Vsi rezultati meritev pri virih pitne vode, ki jih Agencija RS za okolje (ARSO) dnevno izvaja na več merilnih mestih, niso pokazali prisotnosti onesnaževal.  Kljub temu se monitoring ARSO nadaljuje.  

Vir: Služba za odnose z javnostmi, Ministrstvo za okolje in prostor

Obveščamo vas, da smo prejeli uradne rezultate 4 vzorcev travinja in 1 vzorca ameriških borovnic. V vseh primerih je bila ugotovljena vsebnost poliaromatskih ogljikovodikov pod mejo detekcije.

S tem so prenehali veljati nasveti za kmetovalce glede omejitve paše in košnje travinja. Še vedno pa na UVHVVR svetujejo, da vidne ostanke s pogorišča odstranite s pašnikov in travnikov ter jih odpeljete v zbirni center Komunale Cerknica.

Po tiskovni konferenci, na kateri so bili prisotni Matjaž Knap, poveljnik CZ Cerknica, Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba CZ, Zdravko Kovač, komandir PP Cerknica, Blaž Kranjc, vodja intervencije, Marko Rupar, župan občine Cerknica, Jernej Drofenik, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Tamara Čehovin, UVHVVR, območni urad UO Postojna, Pavel Pollak, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Janja Turšič, Agencija RS za okolje, Anton Kranjc, direktor komunale Cerknica, vam sporočamo nekaj skupnih ugotovitev:

  • trenutno še ne moremo podati uradnih rezultatov o prisotnosti škodljivih snovi v zraku, vodah in tleh (spremljajte ARSO, NIJZ, ELME),
  • pristojne institucije že opravljajo analize, ki se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih dneh,
  • večina prašnih delcev v zraku se je najverjetneje že posedla, vendar zadrževanje na prostem še vedno ni priporočljivo,
  • svetujemo uporabo priporočil Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v zvezi z krmljenjem živine, skrbi za živali in uporabi izdelkov z vrta ter navodil za rejce krav molznic in drobnice
  • svetujemo uporabo priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob požaru,
  • sanacija pogorišča bo predvidoma potekala šele po 24. 6. 2019 ob zaključku šolskega leta in ob boljših vremenskih pogojih
  • prekuhavanje pitne vode je potrebno do preklica (spremljajte JPK Cerknica).