Občane obveščamo, da je pri vhodu v gasilski dom Cerknica nameščen javno dostopni avtomatski eksterni defibrilator (AED), ki je prosto dostopen 24 ur dnevno, vse dni v letu.

 

AED