Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s 4. majem 2020


R A Z G L A Š A


prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca
2020 na območju celotne države.