Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica

Notranjska cesta 42b 
 
SI-1380 Cerknica
 
 
IBAN:  SI56  0202  9001  9309  310, račun odprt pri NLB d.d.

Davčna št.:
63826356
 

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Cerknica, ki ima 120-letno tradicijo, je društvo 3. kategorije in je osrednje društvo v GZ Cerknica.
 
PGD Cerknica je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko društvo, ustanovljeno 7. 6. 1887. Društvo v skladu s pooblastilom opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na območju Občine Cerknica, opravljanje nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu, ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah, ki so javno dobro s katerimi upravlja država ter drugih nalog zaščite in reševanja širšega pomena na območju občin Cerknica, Bloke in Loška dolina (skupno 483 km2, 125 naselij, 16.000 prebivalcev), oziroma na širšem območju, kadar je poklicano na intervencijo. 
 
Če nam želite finančno pomagati, nam lahko sredstva nakažete na zgornji transakcijski račun.