Obvestila

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje morebitnih javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove naravnem okolju, da morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke, omejitve in prepovedi:

 • prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kurišča kresa,
 • če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. peskom, kamni ali opeko),
 • kres mora biti ves čas pod nadzorom polnoletne osebe,
 • ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati, če pa kres že gori, je treba kurjenje prekiniti,
 • pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les,
 • prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke,
 • po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. peskom ali zemljo),
 • na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.

V primeru morebitne razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja je kurjenje kresov v naravnem okolju prepovedano.

Zgoraj navedene ukrepe je priporočljivo upoštevati tudi, če boste kres kurili izven naravnega okolja.

Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih (npr. Pravilnik o varstvu gozdov). Prav tako lahko tudi lokalne skupnosti v naravnem okolju s svojimi predpisi določijo dodatne pogoje, omejitve in prepovedi ali jih določijo tudi drugod (npr. v naseljih). Dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja. Zato se je treba pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja seznaniti, kakšne so omejitve in prepovedi na konkretni lokaciji, kjer nameravate kuriti kres.

 

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine PGD Cerknica.

 

Obrazec lahko izpolnite tudi preko sistema eDavki.

 

Za vaš del se vam v naprej lepo zahvaljujemo.

 

V soboto, 11. junija 2022, spet organiziramo veliko vrtno veselico z ansamblom Dolenjskih 5, ki bo potekala pod šotorom na parkirišču pred OŠ Notranjski odred Cerknica, katere del bo tudi srečelov. V prilženem besedilu je prošnja za prispevek dobitkov za srečelov.

Prošnja za dobitke za srečelov.

V kolikor se odločite zasodleovanje, lahko pokličete na kontaknte številke v prošnji.

Hvala!

 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje morebitnih javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da
morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke, omejitve in prepovedi:
– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kresa,
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. peskom, kamni, opeko ali kovino),
– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe,
– ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati oziroma je treba kurjenje prekiniti,
– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les,
– prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke,
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. peskom ali zemljo),
– na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci,
– če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.

V primeru razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja je kurjenje kresov prepovedano.

Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih (npr. Pravilnik o varstvu gozdov). Prav tako lahko tudi občine s svojimi predpisi določijo dodatne pogoje, omejitve in prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju, ali/ter omejitve in prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja (npr. bivalno okolje). Dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja. Zato se je treba pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja prepričati, kakšne so morebitne omejitve in prepovedi na konkretnem območju, kjer nameravate kuriti kres.

Vir: URSZR

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine PGD Cerknica.

 

Obrazec lahko izpolnite tudi preko sistema eDavki ali eDonacije.

 

Za vaš del se vam v naprej lepo zahvaljujemo.

 

 

‼️POZOR‼️
Obvestilo za vse prebivalce Občine Cerknica‼️‼️
Splošna nevarnost poplav. Ljudi prosimo, da se ne zadržujete v neposredni bližini Cerkniščice in drugih vodotokov. Vodotoki so zelo močni in nevarni. Ob neprevidnosti obstaja velika nevarnost zdrsa in utopitve‼️‼️
 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje morebitnih javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke, omejitve in prepovedi:

 • prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kresa,
 • če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. peskom, kamni, opeko ali kovino),
 • kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe,
 • ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati oziroma je treba kurjenje prekiniti,
 • pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les,
 • prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke,
 • po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. peskom ali zemljo),
 • na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci,
 • če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.


Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih (npr. Pravilnik o varstvu gozdov). Prav tako lahko tudi občine s svojimi predpisi določijo dodatne pogoje, omejitve in prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju, ali/ter omejitve in prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja (npr. bivalno okolje). Dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja. Zato se je treba pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja prepričati, kakšne so morebitne omejitve in prepovedi na konkretnem območju, kjer nameravate kuriti kres.


Spoštovati je treba tudi ukrepe Vlade Republike Slovenije in NIJZ v zvezi z omejevanjem širjenja epidemije covida-19.

V nekaterih predelih Slovenije se že izvaja obrezovanje drevja, odstranjevanje grmičevja in čiščenje pašnih površin. Občasno pa ogenj uide izpod nadzora in se razširi v okolico. Poročajo tudi že o prvih poškodbah oseb, v sosedstvu pa celo o dveh smrtnih žrtvah. Temu posledično že prihaja do alarmiranja gasilskih enot in raznih neljubih dogodkov.

Glede na navedeno opozarjamo državljane, da so pri kurjenju lesnih in travnatih odpadkov previdni. Pri kurjenju v naravnem okolju se uredi kurišče tako, da je obdano z negorljivim materialom in da je  območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi. Pomembno je da se nadzoruje kurišče ves čas kurjenja s strani polnoletne osebe in po končanem kurjenju ogenj popolnoma pogasi. Ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 40 km/h se ne sme pričeti s kurjenjem oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati. Prepovedano je požiganje površin in kurjenje drugih odpadkov.

Glede režima kurjenja v naravi upoštevajte tudi navodila in predpise lokalnih skupnosti. Če pa slučajno pride do širitve ali prenosa ognja ali poškodb oseb čimprej pokličite na telefonsko številko 112 in jih seznanite z podatki o natančni lokaciji in obsegu požara. V primeru najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev v naravi le teh ne premikajte ali mečite na ogenj in o najdbi obvestite na telefonsko številko 112 ali 113. Možno je posredovanje lokacije požara ali najde NUS tudi s pomočjo GPS koordinat.

Vir: GZS

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Svoj del dohodnine lahko namenite tudi PGD Cerknica. Kliknite za predpripravljen obrazec.

Obrazec lahko izpolnite tudi preko sistema eDavki ali eDonacije.

Za vaš del se vam v naprej lepo zahvaljujemo.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s 4. majem 2020


R A Z G L A Š A


prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca
2020 na območju celotne države.